Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Ύδρευση, αποχέτευση, απορροές – Υδρορροές

Εγκατάσταση νέου δικτύου υδραυλικών και αποχέτευσης για μπάνιο & κουζίνα.Κατασκευή νέου δυκτίου αποχέτευσης στους ίδιους χώρους ή σε νέους.

 

Εκτύπωση Email